Haber

Milli Eğitim Bakanlığının 2024 bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonundadır.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tüm eğitim kademelerinde okulu erken bırakma riski taşıyan öğrencilerin erken tespitini kolaylaştırmak amacıyla çoklu bilgi noktalarını kullanan bir erken uyarı sistemi geliştirdiklerini belirtti.

Bakanlığının 2024 yılı bütçesini Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Kurulu’nda sunan Tekin, Cumhuriyetin 100’üncü yıl dönümünü kutladı.

Cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 85’inci yılında saygıyla andıklarını belirten Tekin, Atatürk’ün “Cumhurbaşkanı olmasaydım Milli Eğitim Bakanı olurdum” dediğini söyledi. Sözleriyle yücelttiği bir sorumluluğu taşımanın bilinciyle, var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Milli birlik ve beraberliğin sağlanmasının yanı sıra eğitim ile kalkınma arasında da çok güçlü bir bağ olduğuna dikkat çeken Tekin, bireylerin eğitim düzeyi arttıkça ülkenin siyasi, sosyal ve ekonomik kalkınmasının da aynı oranda arttığını söyledi.

Bakan Tekin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Cumhuriyet’in 100. yılında, daha müreffeh bir Türkiye’nin şafağında, eğitim sistemimizi, kendini tanıma ve iyi insan olma koşullarını içeren bir özgürleşme süreci olarak yapılandırıyoruz. dünyayı kendi medeniyet değerlerimiz ekseninde anlayan güçlü bireylerin kültür, sanat ve teknoloji odaklı gelişmesidir.” Türkiye’nin bugün olduğu gibi gelecekte de ideallerini tanımlayabilmesi açısından hayati bir değere sahip olan ve maddi altyapısı büyük ölçüde tamamlanmış bir temel üzerine kurulacak olan bu yeni eğitim ve öğretim sistemi, Eğitim çağı olarak tezahür edeceğine inandığımız Türk Yüzyılı. Son 20 yılda büyük ölçüde tamamlanan bu altyapının üzerine kendi sistemimizi kurmanın, istişareye dayalı, milli bilinçle kendi modelimizi üretmenin zamanının geldiğine inanıyoruz.

Modelimiz, insan varoluşumuzun kozmik doğasıyla uyumlu ve onu geliştiren bir ideoloji üzerinde konumlanacak, bağlı olduğumuz tarih, gelenek ve medeniyetin temel özelliklerini taşıyan milli bir içerikle şekillenecektir. Ancak bu şekilde eğitimde istediğimiz hedeflere ulaşabilir, gençlerimizin doğal ve doğal gelişimini temel alan, pedagojik ihtiyaçlarını karşılayabilecek güçlü bir müktesebat üretebiliriz. “Elbette bu, taraftarı ve takipçisi olduğumuz büyük ve kadim medeniyet vizyonumuzun bir gereğidir.”

Bu inançla, erken çocukluk eğitiminden başlayarak eğitim ve öğretimin her kademesinde tüm bireylerin nitelikli eğitime erişebildiği bir sistem oluşturmayı hedeflediklerini belirten Tekin, tüm çalışmalarını bu amaç doğrultusunda yürüttüklerini vurguladı ve Eğitim politikalarını bu doğrultuda şekillendiriyorlar.

Tekin, 100 yıl önce sınırlı kaynaklarla kurulan Cumhuriyet’in, bugün 19 milyondan fazla öğrencisi, 1 milyondan fazla öğretmeni, 74 binden fazla eğitim kurumu ve dolaylı olarak tüm Türkiye’yle yaklaşık 21 milyon insanı etkileyen bir aritmetiğe sahip olduğunu belirtti. Hindi.

“Bütçeden en büyük pay eğitime ayrıldı”

Bakan Tekin, 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda bu yıl en büyük payın eğitime ayrıldığını belirterek, bu payın Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Daire Başkanlığı’na ait olduğunu belirtti. Toplumun her kesimini kapsayan örgün ve yaygın eğitim hizmetlerini sunmak. Merkezi Başkanlık (ÖSYM), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), üniversiteler ve diğer bakanlıklara ayrılan kaynaklarla birlikte eğitim bütçesinin 1 trilyon 619 milyar 907 milyon 408 bin lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Bu rakamın 2024 yılı merkezi yönetim bütçesinin yüzde 14,6’sını oluşturduğunun altını çizen Tekin, “2002 yılında 4 milyar 955 milyon dolar olan Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi, 2023 yılında 16 milyar 215 milyon dolara çıkarıldı. 2024’te 38 milyar 294 milyon dolar.” .” söz konusu.

Tekin, sunumunda obezite ve dijital bağımlılıkla mücadele, fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi, devam-devamsızlık, sınıf tekrarı ve ölçme değerlendirme, öğretmenlerle görüşme randevu sistemine geçilmesi gibi konuları içeren mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi verdi.

Müdahale komiteleri kurulacak

Bakan Tekin, devamsızlık ve okulu erken bırakma riski taşıyan öğrencilerin devam ettiği okullarda kurumsal kapasite geliştirme ve erken okul terki konusunda farkındalık yaratma çalışmalarına devam ettiklerini, bu kapsamda okullarda ihtiyati müdahale komiteleri kurulmasına karar verdiklerini söyledi.

Görsel sanatlar, müzik, drama, sahne sanatları, atölye çalışmaları, makyaj, eğitim sınıfları ve benzeri okul içi ve okul dışı eğitim faaliyetlerinden oluşan bütünleşik bir önleme, müdahale ve telafi modelinin geliştirilmesi üzerinde de çalıştıklarını kaydeden Dr. Öğrencilere mentorluk hizmeti veren Tekin, şunları söyledi: Okullaşmamış tüm gençlere tek tek ulaşarak kurallara uygun okullaşma seçeneklerinden faydalanmalarını sağladıklarını belirtti.

Eğitim çağındaki tüm çocukların eğitimle tanışmasını sürdürülebilir hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Tekin, “Tüm eğitim kademelerindeki öğrencilerin erken tespitini kolaylaştırmak için birden fazla veri noktası kullanan bir erken uyarı sistemi geliştiriyoruz. okulu erken bırakma riskiyle karşı karşıyayım.” bilgiyi verdi.

“Müfredatta yaptığımız değişiklikleri bu motivasyonla yapıyoruz.”

Bakan Tekin, eğitimin kalitesinin artırılması amacıyla toplumsal gelişmeler, talepler ve değişen yaşam kuralları sonucunda öğrencilere çağın gerektirdiği temel yeterlilikleri, entelektüel temelleri ve toplumsal değerleri kazandırmak istediklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: aşağıdaki gibi:

“Bakanlık olarak müfredatta yaptığımız değişiklikleri de bu motivasyonla yapıyoruz. İçeriğin birbirinden kopuk bilgi bölümleri şeklinde değil, günlük hayatta olduğu gibi birbiriyle ilişkili bütünleşik bir bağlamda öğrencilere sunulmasını hedefliyoruz. Böylece öğrenciler gerçek hayatta karşılaştıkları problemlerde olduğu gibi olaylara çok boyutlu yaklaşmalarını sağlayacak bir anlayış geliştireceklerdir.” “Mümkün olduğunca baskın hale getirmeye çalışıyoruz. Bakanlığımıza bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında uygulanan programları, bahis alanındaki değişim ve gelişmeler, ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda sürekli geliştiriyor ve güncelliyoruz. Birey ve Toplumun İşbirliği ve K-12 Beceri Çerçevesi Türkiye Bütünleştirici Modeli.”

Bu değişimlerin gerçekleştiği alanları her zaman takip ettiklerini ve gerekli çalışmaları hızla ders programlarına ve müfredatlara yansıttıklarını belirten Tekin, bu doğrultuda ilk ve ortaöğretim kademelerinde uygulanan haftalık ders programlarında seçmeli derslere yer verildiğini söyledi. ; Öğrencilerin gerekli akademik becerileri kazanmalarının yanı sıra yetenekleri doğrultusunda eğitim almalarını sağlamak, onların istedikleri alanlarda gelişimlerine zemin hazırlamak amacıyla 2023-2024 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere güncellediklerini söyledi. Milli, manevi ve ahlaki değerlere ilgi duyan, ihtiyaç duyan ve onlara kazandıran.

Haftalık ders programları kapsamında sunulan seçmeli derslere yönelik öğretim programları geliştirdiklerini anlatan Tekin, çağın ihtiyaçları ve gelişen teknoloji dikkate alınarak hem ilköğretim hem de ortaöğretim kademelerinde oluşturulan seçmeli ders programlarının hayata geçirileceğini söyledi. “insan, toplum ve bilim”, “din, ahlak ve değerler” gibi bir bütün olarak tasarlanmalıdır. ” ve “Kültür, Sanat ve Spor” olmak üzere üç başlıkta güncellediklerini belirtti.

“Değerlerimizi evrensel bir bakış açısıyla harmanlayarak yeniden inşa etmeliyiz”

2023-2024 eğitim-öğretim yılı itibarıyla okutulmak üzere ilköğretim düzeyinde 16, ortaöğretim düzeyinde ise 18 seçmeli ders sunduklarını belirten Tekin, sosyal sorumluluk ve topluma hizmet anlayışını da geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi. “sosyal sorumluluk programı” ile ortaöğretim döneminde en az 40 seçmeli ders geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Saatlik sosyal sorumluluk programında çalışma zorunluluğu getirdiklerini kaydetti.

Medeniyetin nesillere aktarılmasının ancak dilin korunması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesiyle sağlanabileceğine işaret eden Tekin, “Eğitimciler olarak asli görevimiz miras aldığımız medeniyeti anlamak ve dilimizi milli kültür bilinciyle korumaktır. yerel ve milli kültürel değerlerimizi evrensel bir bakış açısıyla harmanlayarak, teknolojik “Gelişmelerin, dönüşümlerin ve dijitalleşmenin hayatımızın her alanını etkilediği bu hızlı çağda, dilimizi tüm özgünlüğüyle korumak öncelikli görevimizdir. ” dedi.

Bakan Tekin, 6 Şubat depreminin zararlarını ortadan kaldırmak için Bakanlık olarak birçok alanda kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Onarıma ihtiyaç duyan tüm eğitim binalarının çalışmalarını tamamladıklarını belirten Tekin, bu kapsamda deprem bölgesinde yaklaşık 45 bin dersliği 2023-2024 eğitim-öğretim dönemine hazır hale getirdiklerini söyledi.

(Devam edecek)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler